Hulp van een professionele onderhandelaar

Iedereen weet hoe conflicten verlopen. Elke zijde is overtuigd van zijn gelijk en ziet het grotere plaatje niet meer. Een onafhankelijke negotiator kan een actieve rol spelen om de strijdende partijen te verzoenen en te helpen zoeken naar een oplossing waar iedereen voordeel bij heeft. De onderhandelaar gebruikt al zijn of haar creativiteit en kennis om openingen te zoeken waar partijen, door hun onvolledig zicht of door hun emotionaliteit, op eigen initiatief nooit zullen toe komen.

Actief zoeken naar oplossingen

Een negotiator zal niet alleen oplossingsgerichte gesprekken faciliteren (mediatie) maar is een door de partijen aangestelde persoon die zelf voorstellen formuleert en initiatieven neemt. De bemiddelaar is daarbij niet gehinderd door grenzen die de partijen zichzelf opleggen vanwege hun eenzijdig standpunt of emotionaliteit. Daardoor suggereert de negotiator trajecten die creatiever zijn dan wat de partijen zelf naar voren brengen. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden en kunnen conflicten toch nog zonder advocaat of rechtbank opgelost worden.

Onafhankelijke expert verbreedt en ontmijnt de discussie in neutrale sfeer.

Discretie en deskundigheid zorgen voor een opbouwende sfeer.

Geen aanslepende procedures, dus sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Geen openbare rechtszaak, maar strikt vertrouwelijke onderhandelingen.

Partijen werken aan een oplossing waar ze elk afzonderlijk voordeel bij hebben.

Samen zoeken naar oplossingen vermijdt onherstelbare breuken in de relaties.

Voor wie is negotiatie?

Negotiatie is een interessant alternatief voor alle partijen met conflicterende belangen die een lange en dure procedure in de rechtbank willen vermijden. De enige voorwaarde is dat de partijen een negotiator aanstellen en oplossingsgericht willen meedenken.

Mediationplace onderhandelen negotiatie mediatie bemiddeling pia ingelbeen kortrijk

Hoe werkt negotiatie?

1

Onderhandelingsprocedure kiezen

Een negotiatietraject start zodra conflicterende partijen zich daartoe bereid verklaren.

2

Onderhandelaar kiezen

De partijen kiezen een onderhandelaar in onderling overleg. Via Mediation Place krijgt u toegang tot onderhandelaars met verschillende achtergronden en specialisaties.

3

Startbijeenkomst

Zodra de onderhandelaar zich ingewerkt heeft in het dossier belegt hij een startbijeenkomst. Op deze bijeenkomst worden onder meer de voorwaarden, de confidentialiteit en de wil tot medewerking in een document samengebracht en ondertekend.

4

Verloop negotiatie

Het verdere verloop van negotiatie hangt af van de aard van het dossier, het initiatief van de onderhandelaar en de bereidheid van de betrokken partijen om daarin mee te gaan.

5

Begeleiding naar aanvaardbaar scenario

De negotiator zal de partijen vervolgens begeleiden om tot een scenario te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.

6

Bereikt akkoord vastleggen

Het bereikte akkoord wordt in een document vastgelegd en door alle partijen ondertekend.

7

Akkoord homologeren

Onze internationaal erkende negotiatoren laten het document homologeren door de rechter, zodat het juridisch afdwingbaar wordt.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

MAAK EEN AFSPRAAK OM UW DOSSIER VRIJBLIJVEND TE BESPREKEN