Zakelijke geschillen snel oplossen
in een neutrale omgeving

Mediation Place helpt u om conflicten in een positieve sfeer aan te pakken
zonder dure en aanslepende procedures

Een win-win oplossing bij geschillen

Bemiddeling en negotiatie zijn de beste alternatieven voor een gerechtelijke procedure. U lost dan de geschillen op met de hulp van een neutrale persoon. Deze bemiddelaar zoekt – samen met alle partijen en in een strikt vertrouwelijke sfeer – een voor iedereen aanvaardbaar akkoord.

Mediation Place is zo’n plaats voor conflict- en geschillenbeslechting buiten de rechtbank. Op basis van een grondige dossieranalyse begeleiden nationaal en internationaal erkende mediatoren en negotiatoren u om uw geschil ten gronde op te lossen.

Voordelen van conflict- en geschillenbeslechting buiten de rechtbank

Een team van nationaal en internationaal erkende bemiddelaars

Mediation Place faciliteert mediatie- en negotiatieprocessen. We analyseren uw dossier en brengen u in contact met een neutrale mediator/negotiator die de kennis in huis heeft om uw conflict naar een oplossing te begeleiden.

Als pioniers in mediatie bieden wij u een netwerk aan van nationaal en/of internationaal opgeleide mediatoren en onderhandelaars uit diverse disciplines, regio’s en landen. Afhankelijk van de voorgelegde probleemsituatie wordt de best gekwalificeerde persoon voorgesteld om het dossier te begeleiden, waarbij zo nodig een technisch specialist bijstand verleent.

mediationplace kortrijk pia ingelbeen mediation bemiddeling negotiation onderhandeling

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

Vertrouwelijkheid, discretie, neutraliteit, deskundigheid en vrije keuze

Mediatie steunt op de vrije keuze van de partijen en op de absolute neutraliteit van de bemiddelaars in een volledig vertrouwelijk kader.

Als uit de dossieranalyse bleek dat mediatie de meeste relevante aanpak is, dan stellen we u voor aan een mediator die deskundig is in de materie. Maar het staat u uiteraard vrij om een andere keuze te maken. Onze partners zijn nationaal en internationaal erkend.